Analýza rovinnosti fasád

Realizace: únor 2023

Na základě laserového skenování jednotlivých fasád byla provedena analýza jejich svislosti i nerovností.