Laserové skenování jezu v Podělusech

Realizace: červen 2018

Skenovali jsme podkladový terén rekonstruovaného jezu v Podělusech na řece Sázavě. Po vytvoření 3D modelu z projektové dokumentace jsme provedli výpočet kubatury mezi projektem a skutečným povrchem dna.