Laserové skenování v Normandii

Realizace: leden 2014

Zaměření skutečného stavu jako podklad pro změnu konstrukce v softwaru AutoCAD (3D DWG) a pro statický výpočet v softwaru Tekla.