Zaměření skutečného stavu stavební památky – měšťanský dům „U Zeleného stromu“

Realizace: duben 2017

S využitím 3D laserového skenování a fotogrammetrie jsme provedli zaměření skutečného stavu historického domu, jehož počátky sahají až do gotického období. Výstupem byla 2D stavební dokumentace a ortofoto plány fasád.