Letecké snímkování a 3D modely skutečného stavu fasád kláštera v Kladrubech

Realizace: listopad 2015

Zaměření části areálu kláštera v Kladrubech bylo provedeno metodou leteckého fotogrammetrického snímkování bezpilotním systémem v rozlišení 3 mm/px. Výstupem bylo zkombinované mračno z laserového skenování a fotogrammetrie, které slouží jako podklad pro vyhotovení 2D výkresů. Zároveň byly vyhotoveny 3D modely fasád, takzvané meshe.